รวบรวมที่ดินเปล่าในอำเภอหัวหิน คิดถึงที่พักหัวหิน..คิดถึงเรา#Topview Holiday

ที่ดิน 1 แปลง ขนาด 2.5 ไร่

รายละเอียด ที่ดินติดถนนคอนกรีต พร้อมน้ำและไฟฟ้า หมู่บ้านขอนทอง ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน

ราคา ไร่ละ 2,200,000 บาท

ที่ดิน 1 แปลง ขนาด 43 ไร่

รายละเอียด ที่ดินติดถนนใหญ่ เส้นบายพาส พร้อมน้ำและไฟฟ้า หมู่บ้านขอนทอง ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน

ราคา ไร่ละ 1,800,000 บาท

ที่ดิน 1 แปลง ขนาด 1 ไร่

รายละเอียด ที่ดิน มี 3 แปลง แปลงละ 1 ไร่ ติดถนน พร้อมน้ำและไฟฟ้า หมู่บ้านขอนทอง ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน

ราคา ไร่ละ 2,000,000 บาท